LIGHTer Småföretag

LIGHTer Småföretag är en satsning inom ramen för LIGHTer med syfte att stärka svensk industris konkurrenskraft inom lättviktsteknologi genom ökad spetskompetens från SMF. Målet är att utveckla SMF till högspecialiserade leverantörer av lättviktslösningar och bidra branschöverskridande till svensk industri. Detta görs i form av stöd för mindre ”småföretagsprojekt”. Vinnovas budget på sammanlagt 2 MSEK kan sökas för projekt i två olika nivåer: upp till 125 000 kr och upp till 325 000 kr. Den första utlysningsomgången stängde 17 november 2017 och i februari kommer utlysningen att stängas för det andra (och sista) ansökningstillfället.

Vilka riktar sig projektet till?
Svenska små och medelstora företag (SMF) som skapar lösningar som bidrar till framtidens lättviktsteknologi.

Syftet med projektet
Att utveckla SMF till högspecialiserade leverantörer som bidrar till svensk industris konkurrenskraft inom lättviktsområdet.

Kontaktperson: Carolina Pettersson, carolina.pettersson@swerea.se, 031-706 61 29

Mer information:
Programinformation
Ansökningsblankett