2017- 2 Förlim - Torr förbehandling för kvalitetssäker limning av multimaterial

Projektets idé
Torr förbehandling möjliggör snabb, lokal, effektiv, robust, automatiserbar, hållbar rengöring och ytmodifiering inför limning. Projektet syftar i detta fortsättningsprojekt till att utvärdera och vidareutveckla torra förbehandlingsprocesser baserade på i första hand atmosfärsplasma och laser för att kunna limma metaller och kompositer på ett repeterbart sätt med hög kvalitet. Avsikten med projektet är att nå en djupare kemisk kompetens för att förstå interaktionen mellan limkemi och torr förbehandlad yta sam kartlägga och jämföra kvalitetsavsyningsmetoder

Projektets bidrag till programmålen
Projektet adresserar i första hand innovationstema 3 –Lättare med mixade material och innovationstema 4 – Lättare genom förbättrade egenskaper och innovativa lösningar. Relativt LIGHTers effektmål har projektet Miljömål kopplat till reducerad CO2 utsläpp, Tillväxt genom förbättrad konkurrenskraft och ökad Innovationseffektivitet genom branschöverskridande lärande och samarbete över leverantörskedjor.

Genomförande
Det tekniska arbetet inleds med kartläggning av krav och utvärderingsmetoder, följt av utvärdering och vidareutveckling av torra förbehandlingsprocesser vilket kopplas till en djupare yt- och limkemisk förståelse, praktisk limstudie av tekniska effekter, kvalitetsavsyningsmetoder, teknisk och ekonomisk utvärdering av demonstratorer.

Samtliga deltagande företag
Agaria, Dow Automotive Systems, Exova Materials Technology, GKN Aerospace Applied composites, Husqvarna, Lamera, Linköpings universitet, Sika, Volvo Cars och Swerea IVF

Tid
Startdatum 20171023
Slutdatum 20191231