Re-OPTIC - Optimering av gjutna komponenter för vikteffektiva strukturer


Projektets idé
Idén med projektet är att ta fram en effektiv utvecklingsprocess för gjutna komponenter, där processimulering integreras i den tidiga utvecklingsfasen av komponenter. I projektet kommer fokus ligga på att integrera gjutsimulering i tidiga faser av det ordinarie optimeringsarbetet där designkoncept skapas med hjälp av topologioptimering. Metoden kommer att utvecklas tillsammans med fordons- och flygindustrin, men resultaten förväntas vara generiska och applicerbara även i andra branscher.

Projektets bidrag till programmålen
Projektet bidrar till en effektivare utveckling av optimerade gjutna komponenter. Genom tätare samarbete inom värdekedjan, där processrandvillkor integreras i optimeringsarbetet, kan ledtiderna sänkas samtidigt som vikten på strukturoptimerade gjutna komponenter kan minskas.

Genomförande
Projektet tar sin utgångspunkt i konkreta industriella behov genom att skapa en generisk metodik vilken integrerar tillverkningssimulering i företagens komponentoptimeringsarbete. Volvo Cars och GKN Aerospace är behovsägare i projektet. Swerea SWECAST och Tekniska högskolan i Jönköping är forskningsutförare. Gjuterier och programvaruleverantörer kopplar relevanta processrandvillkor till önskade komponentgeometrier. Arbetet kommer att bedrivas genom utveckling av optimerade demonstratorer från fordons- och flygindustrin.

Projektpartners
Projektledare Harald Hasselblad, Volvo Cars

Samtliga deltagande företag
AB Holsbyverken
Altair Engineering AB
Fundo Components AB
GKN Aerospace Sweden AB
NOVACAST Systems AB
Swerea SWECAST
Tekniska Högskolan i Jönköping
Volvo Personvagnar AB

Tid
Startdatum: 2016-12-05
Slutdatum: 2018-12-03