Extreme - Vidareutveckling och industrialisering av högpresterande aluminiumkomponenter i extrem miljö

Fortsättningsprojekt på Triple A - Avancerade Aluminiumlegeringar i strukturella lätta komponenter

Projektets idé
Projektet syftar till att möjliggöra en ökad användning av aluminium i strukturella lättviktskomponenter som utsätts för extrema påfrestningar, exempelvis i flygmotorer, fordon och övrig tillverkande industri. Vidareutveckling kommer ske av en ny högpresterande gjutlegering, A205, som har unik styrka och ett förändrat stelningsbeteende som tillsammans ger en stor potential att öka användning av aluminium vid höga temperaturer. Projektet har för avsikt att höja TRL för flygmotorkomponenter och att introducera materialet i flera gjutmetoder och applikationer.


Projektets bidrag till programmålen
Projektet bidrar till att implementera lättviktsteknik i produkter och på så vis minska miljöbelastningen. Vi skapar möjligheter för tillväxt i svenska företag genom ökad export och försäljning pga. att en unik kompetens byggs upp som medför att aluminium kan användas i applikationer som tidigare inte var möjligt.

Genomförande
Projektet har sin utgångspunkt i tydliga industribehov som framkommit i ett föregående projekt. Projektet drivs av Swerea SWECAST i nära samarbete med Jönköping University och de deltagande företagen. Fokus i projektet kommer ligga på i huvudsak värmebehandling, materialmodellering, gjutmetoder och godstjocklek samt ytbehandling.

Projektpartners
Projektledare Marie Fredriksson, Swerea SWECAST

Deltagande företag
GKN Aerospace Engine Systems
Fundo Components
Jönköping University
Swerea SWECAST

Tid
2016-12-01—2019-12-01