COMPIS - Ny innovativ lättviktsapplikation inom svensk gjuteriindustri

 

Syfte och mål
Projektets idé är att undersöka om det är möjligt att tillverka gjuteriflaskor i lättviktsmaterial, i detta fall polymerkomposit. För att effektivt tillverka gjuteriformar används s.k. flaskor runt omkring sandformen. Dessa flaskor tillverkas idag uteslutande i gjutjärn vilket medför en farlig, tung och energikrävande hantering. Flaskor i komposit tros möjliggöra många fördelar med avseende på arbetsmiljö och energiåtgång.

COMPIS_bild

Foto Patrik Svedberg

Projektets bidrag till programmålen
Ett framgångsrikt projektet resulterar i ett nytt produktsegment inom kompositindustrin men också i en tydlig image inom gjuteriindustrin: framtidens gjuteri med attraktiv arbetsmiljö. Om resultaten visar sig vara kommersiellt gångbara finns en stor potential för både gjuteri- och kompositbranschen. Projektet är branschöverskridande i många dimensioner. Dels kopplar vi samman svensk gjuteri- och kompositbransch som tillsammans utvecklar en helt ny lättviktsapplikation. Dels involveras olika industrisegment, med stort fokus på fordons-, flyg- och verkstadssektorn.

Planerat upplägg och genomförande samt deltagande företag
Angreppssättet är att utgå från en verklig demonstrator, en gjuteriflaska i polymerkomposit, som designas unikt för projektet av Blatraden AB och Swerea SICOMP och tillverkas i semi-industriell miljö. Provgjutningar görs med olika legeringar för att testa och utvärdera kompositflaskorna. Försöken genomförs i Swerea SWECASTs Test- och demonstrationsgjuteri samt vid ett av Svenska Gjuteriföreningens medlemsgjuterier. Om förstudiens resultat uppfyller ställda krav på gjuteriflaskor är ambitionen att söka ett industriförankrat utvecklingsprojekt för att vidareutveckla och kommersialisera konceptet.

Projektpartners
Projektledare Åsa Lauenstein, Swerea SWECAST

Samtliga deltagande företag
Swerea SICOMP
Blatraden AB
Swerea SWECAST
Svenska gjuteriföreningen

Tid
Startdatum: 2015-12-01
Slutdatum: 2016-08-31