Effektivare komposittillverkning hos SMFs


Syfte och mål
Med drivkraft mot effektiviseringar i produktion, och med minskade kostnader för lätta strukturer som följd, ska ett förprojekt och ett följande utvecklingsprojekt verka för att:
1. Tillnyttogöra ny P4-teknik (Programmable Powered Preform Process) för att öka möjligheterna i den internationella konkurrensen.
2. Skapa en industrikonstellation med resurser att utveckla och anpassa den nya tekniken.
3. Klargöra teknikens effekter genom att undersöka och verifiera potentialen för nya applikationer hos etablerade komposittillverkare.

Bild_P4SMF

Förväntade effekter och resultat
Industriell och affärsmässig nytta:
1. Projektgruppen avser att bereda vägen för ett utvecklingsprojekt med avsikt att lyfta en begränsad demoanläggning (Technology Readiness Level -TRL 5) hos Aplicator till en fullskalig operationell testsite (TRL 6) hos en systemleverantör av kompositer.
2. Visa på att en höjd automatiseringsgrad i AP industrin kan eliminera arbetskostnaden som en konkurrensfaktor internationellt. Detta kan leda till ett återtagande av en svensk tillverkningsindustri med möjligheter för en mängd nya applikationer i ett stort antal branscher.

Planerat upplägg och genomförande
Förformningsprocessen hos en systemleverantör kommer att granskas i detalj, tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt, för att redovisas i ett antal business cases med förankring i projektdeltagarnas verklighet. Här kommer förprojektet att beskriva kostnads- och miljöfördelarna med vidareutvecklad och kommersialiserad P4 - teknik. Projektgruppen avser att utvärdera möjligheten att i förprojektet tillverka en detalj med avsikt att visualisera effektiviteten hos P4 metoden, med tillhörande förformningsprocess.

Projektpartners
Projektledare Clas-Åke Johansson, Aplicator

Samtliga deltagande företag
Aplicator
SMTF
Faiber
KTH
Nimbus
Ryds
SSPA

Tid
Startdatum: april 2016
Slutdatum: 2016-11-15