MIxade MAterial för lättre Produkter - MIMAP


Syfte och mål
För att inte svensk industri ska halka efter och arbetstillfällen försvinna utomlands är utvecklingen av lättare produkter mycket viktig. Projektets mål är att de demonstratorer som utvecklas ska vara 20 % lättare än konventionella produkter tack vare utnyttjandet av mixade material. Vidare så ska även utvecklingstiden för dessa produkter kortas med 20 % genom det arbetssätt som utvecklas och den erfarenhetsdatabas som byggts upp.

Bild_MIMAP

Förväntade effekter och resultat
Utvecklingen av strukturer i mixade material kommer att underlättas i framtida produktutveckling om projektet lyckas med sina föresatser. Det handlar om att utveckla ett effektivt arbetssätt, utformat runt en unik erfarenhetsdatabas med lättillgänglig och nödvändig information (bland annat materialmodeller). På detta sätt bidrar projektet till det strategiska innovationsprogrammets effektmål att svenska lättviktslösningar skapar tillväxt inom näringslivet samt att svensk lättviktsexport ökar.

Planerat upplägg och genomförande
Arbetet är organiserat kring fyra tekniska arbetspaket , Informationsinsamling, Metodutveckling, Demonstratorutveckling samt Prototyptillverkning och provning. Parallellt med det tekniska arbetet pågår arbetsspaketen Projektledning och Informationsspridning. Projektet avslutas med ett arbetspaket för att utforma planer för industriell implementering. Flera leverantörsnivåer involveras i projektet, både slutanvändare och tillverkare. Dessutom involveras en komponent- och en materialleverantör, två forskningsinstitut inom Swerea och en högskola.

Projektpartners
Projektledare Kenneth Strand, Swerea SICOMP

Samtliga deltagande företag
Volvo Cars
Husqvarna
SSAB
Högskolan i Skövde
Gestamp Hardtech
Swerea KIMAB

Tid
Startdatum: december 2015
Slutdatum: november 2017