StripPro - Valsning av profilerade band

Projektets idé
Detta projekt gäller vidareutveckling av en metod att valsa plåt eller band med varierande tjocklek över bredden så att tjocklekstöjningar omvandlas till materialomfördelning i breddled i stället för längdled. Projekts mål är att vidareutveckla valsningstekniken och koppla detta till efterföljande processer. Bl a avses plåt med variabel tjockleksfördelning användas vid formning av detaljer till lättviktskonstruktioner hos deltagande industri.

Bild_StripPro-Valsning av profilerade band

Bild tagen under förprojektet som finansierades av Hugo Carlssons stiftelse.
Bilden visar ett profilvalsat band som hasplas upp efter valsning i Swerea MEFOS valsverk.

Projektets bidrag till programmålen
Projektets mål är att föra idén för valsning närmare en industriell tillämpning genom utveckling mot bredare material som är industriellt användbart. Vidare avser projektet studera hur valsningsprocessen inverkar på utfallet vid plåtformning av en komponent med variabel plåttjocklek på ingående material genom datorsimulering. Detta sker genom att inkludera indata från datorberäkning av valsningsprocessen i efterföljande datorberäkning av formning.

Avsikten är att projektet ska föra tekniken minst till TRL-nivå 4 genom att visa att tekniken även kan fungera för bredare material.

Genomförande
De industriella aktörer som har intresse att delta i utvecklingen är GKN Aerospace som tillverkar flygmotorer, Gestamp Hardtech som tillverkar komponenter för fordonsindustrin, Duroc Special Steel som kallvalsar band. Forskningsutförare är forskningsinstitutet Swerea MEFOS som initierat utvecklingen av valsningstekniken och koordinerar projektet samt IUC i Olofström och Luleå Tekniska Universitet med forskarkompetens kring termo-mekanisk materialkarakterisering, simuleringsdriven verktygsutveckling och validerande formningsprovning.

Projektet är indelat i fem arbetspaket enligt nedan:

AP1                    Pilotvalsning (AP-ledare MEFOS) genomförs av och hos MEFOS

AP2                    Modellering (AP-ledare MEFOS) genomförs av och hos MEFOS respektive IUC och LTU

AP3                    Formning (AP-ledare GKN) genomförs av och hos IUC, LTU, GKN och Gestamp

AP4                    Industrivalsning (AP-ledare Duroc) genomförs av och hos Duroc

AP5                    Projektledning (AP-ledare MEFOS) koordineringsmöten och rapportering

Projektpartners
Projektledare Jan Levén, Swerea MEFOS

Samtliga deltagande organisationer
GKN Aerospace
Gestamp Hardtech
Duroc Special Steel
Swerea MEFOS
IUC i Olofström
Luleå Tekniska Universitet

Tid

Startdatum: 2014-12-01
Slutdatum: 2016-12-31