X-Shell - Volymproduktion av vävförstärkta termoplastkompositer


Projektets idé
Kompositer ses som en central lösning för utmaningen viktreduktion som är ett av de viktigaste kraven inom flera branscher. För att möta behovet av volymproduktion bedöms termoplastkompositer som det mest kostnadseffektiva tillvägagångssättet.

Projektet avser att industrialisera teknologin att kombinera formade kol- eller glasfiberförstärkta termoplastvävar med formsprutning. Teknologin erbjuder ett effektivt nyttjande av materialegenskaper och en produktionsprocess för att åstadkomma en kostnadseffektiv viktbesparing vid högvolymsproduktion.

Projektets bidrag till programmålen
Projektet kommer att adressera tre av LIGHTers innovationsteman:

- Lägre kostnad för lättviktslösningar genom möjlighet till effektiva produktionsprocesser anpassade för höga volymer

- Lättare strukturer genom förbättrade egenskaper och innovativa lösningar genom effektivt nyttjande av materialegenskaper i de kombinerade processtegen

- Kortare utvecklingstider för lätta strukturer genom framtagning av simuleringsmetodiker gällande både utveckling och produktion.

Genomförande
Projektets kommer huvudsakligen att:

•      utvärdera materialsystem ur ett produktions- och processperspektiv

•      identifiera processparametrar för att skapa en kostnadseffektiv tillverkning som i slutändan resulterar i kostnadseffektiv viktbesparing i höga volymer

•      koppla egenskaper mot kvalitetsparametrar

•      visualisera teknologikonceptet genom lämpliga demonstratorer – en stolsrygg inom fordonsindustrin och samt en möbelapplikation

•      etablera simuleringsmetodik för aktuella materialsystem för effektiv utveckling och produktion

•      utveckla hållbara affärsmodeller för kommersialisering av teknikkonceptet

Projektpartners
Projektledare Anders Holmkvist, Inxide
anders.holmkvist@inxide.se

Deltagande företag
FS Dynamics
Innovatum
Inxide
KB Components
Kinnarps
KTH
Swerea Sicomp
VA-Automotive
Volvo Cars

Tid
Startdatum: 2014-12-01
Slutdatum: 2016-12-31