Lätta transmissionskomponenter - Light weight powertrain components

Projektet ingår i Vinnovas strategiska program för lättvikt "SIP LIGHTer" och pågår t om maj 2017.

Transmissionskomponenter utgör ett betydande viktbidrag i många produkter och viktseffektiva transmissioner möjliggör stora vinster som arbetsmiljö för handhållna verktyg och avsevärt förbättrad driftsekonomi för tunga fordon. Viktseffektiva transmissioner innebär ökad prestanda per viktsenhet och möjliggör att komponenter kan tillverkas i mindre format med endera bibehållen eller ökad prestanda. Att ett ökat moment kan tas ut utan krav på omkonstruktion, bidrar till en avsevärt kortare utvecklingstid.

Inom projektet ska olika tillverkningskoncept utvecklas och utvärderas för att rangordna dessa efter prestanda, viktsbesparingspotential, kostnad och miljö. Material- och komponentegenskaper kommer att utvärderas och utmattningsprovning kommer att genomföras. Resultatet blir en systematisk jämförelse av olika lösningar och kunskap för att möjliggöra val av material och metod för vikteffektiva komponenter.

Projektgruppen representerar hela tillverkningskedjan för både handhållna verktyg och fordonsindustrin. Atlas Copco, Husqvarna och Scania är OEM, Ovako, Uddeholms och Höganäs är materialtillverkare, Parker Hannifin, GKN Driveline, Bodycote, Swepart underleverantörer samt EFD, Oerlikon Balzers och AGA är leverantörer. Forskningsinstitut är Swerea KIMAB och Swerea IVF.

Målet med projektet är att ta fram nya material- och tillverkningskoncept för tillverkning av viktseffektiva transmissionskomponenter för att nå en viktsreducering på minst 20 % genom prestandahöjande åtgärder. Projektet adresserar Innovationstema 4. ”50 % lättare genom förbättrade egenskaper och innovativa lösningar”.

För mer information kontakta:
Eva Troell, Swerea IVF

Projektpartners kan logga in på projektets projektplats

Kugghjul