Datorstödd  struktur  &  materialoptimering

Projektet, som leds av Swerea, syftar till att utveckla datorstöd (CAE-metoder) och arbetssätt för systematisk optimering av lättviktslösningar. Behovet av viktsreducering är speciellt tydligt inom fordonsindustrin och flygindustrin där bl a miljökrav driver på en kontinuerlig viktssänkning. Det övergripande målet för projektet är att öka svensk konkurrenskraft genom lättviktslösningar för en mer hållbar värld.

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan industri, akademi, institut och tekniska konsulter. Industrideltagare är Volvo Personvagnar AB och GKN Aerospace Sweden AB. Akademisk part är KTH och institutspartner är Swerea.
Arbetet är indelat i fem arbetspaket. Först identifieras state of art och sedan behovsbild. Därefter görs en gapanalys som blir utgångspunkten för metodutveckling och implementering i praktiskt exempel. Utöver detta finns resultatspridning och projektledning med  som planlagda moment.

Projektet pågick t om 2015.

Fullständig lista på deltagare:
Volvo Personvagnar AB
GKN Aerospace Sweden AB
Lamera AB
Semcon Sweden AB
Arsizio AB
EnginSoft Nordic AB
Benteler Engineering services AB
Kungliga Tekniska Högskolan
LeanNova Engineering AB
Altair Engineering AB
Swerea (projektledare)

Den 6 oktober 2016 arrangerades ett öppet seminarium där resultaten redovisades från projektet.

Presentationerna från dagen går att ladda ner här nedan:

- Aspekter på nya processer för explorativ förutveckling, Mikael Ström, Swerea IVF
- DSMO - GKN User Case & KTH - Lightweight structures, Gustav Jönsson och Magnus Burman, KTH
- Optimeringsdriven konceptutveckling för framtagning av lätta fordonskomponenter, Alexander Govik, Volvo Cars
- Explorativ datorbaserad förutveckling av hjulupphängningskomponenter, Annika Aleryd, ÅF Automotive och Pär-Ola Jansell, Altair Engineering
- Utvecklingstrender för datorbaserad optimering och explorativ förutveckling, Håkan Strandberg, EnginSoft Nordic AB
- Verktygslåda för datorbaserad framtagning av flygmotorkomponenter med Set-Based Design, Petter Andersson, GKN Aerospace Sweden
- Materialkarakterisering av sandwich-material för simulering, Bengt Nilsson, Lamera

För mer information kontakta:

Mikael Ström
Mikael.strom@swerea.se
Telefon: 070-780 60 23