Nationell påverkansplattform för lättvikt inom Horisont 2020 (EULIGHTer)

Syftet med plattformen EULIGHTer är att ta fram samlade och tydliga budskap kring vikten av lättvikt, som på sikt ska föras fram till EU-kommissionen via identifierade kanaler - för ett ökat deltagande i Horisont 2020. Den ska också vara en plattform för utbyte av erfarenheter inom EU-påverkan, genom att samla aktörer verksamma i olika arbetsgrupper och ETP (Europeiska Teknologiplattformar).

Är du intresserad av att delta i plattformen, kontakta Elisabeth Sagström-Bäck (elisabeth.sagstrom@swerea.se). Vi kommer lägga ut mer information på denna sida inom kort.