Termoplaster- egenskaper och konstruktionsaspekter (1 dag)

Anmäl er här!

Mål
Kursen syftar till att ge övergripande kunskaper om termoplaster som materialgrupp och deras uppbyggnad samt bearbetningsmetoder. Kursen är uppbyggd kring praktikfall som belyser egenskaper, konstruktion och tillverkning.

Innehåll
Kursen innehåller fyra praktikfall som inleds med gruppövningar. Efter varje praktikfall diskuteras de uppkomna frågeställningarna vilket varvas med teorimoment. 

I diskussioner och teori tas bland annat upp:

  • Plasters typiska egenskaper
  • Konstruktionsriktlinjer
  • Vad får man för pengarna? Egenskaper kontra pris
  • Egenskapsmodifierare som fibrer och fyllmedel
  • Återvinning

Passar kursen mig?
Kursen vänder sig till de som kommer i kontakt med plaster i ett tekniskt sammanhang i sitt arbete som exempelvis konstruktörer, inköpare och designers. Egentligen ställs inga förkunskapskrav men det är bra om man har någon form av vana av plastmaterial för att kunna sätta in kursens innehåll i sitt sammanhang. 

Kursplan

Kursansvarig:
Jan Johansson, telefon: 031-706 6325

Datum: För bokning av kurs till Ert företag, vänligen kontakta kursansvarig.
Plats: Bestäms tillsammans med företag då kursen endast ges som företagsanpassad kurs.