Fogningsmetoder för lättviktskonstruktioner och multimaterial (2 dagar)

Anmälan ännu ej öppen

Beskrivning och Mål
Kursen är en grundkurs bestående av olika seminarier. Den ska ge en bra förståelse för olika fogningsmetoders funktion och användning för lättviktskonstruktioner och multimaterial. Dag 1 inriktar sig mot svetsning och innovativa metoder och dag 2 mot limning och mekanisk fogning.

Innehåll
Kursen består av följande seminarier:

  • Limning - från Kontakt till Funktion Förbehandling, materialval, applicering
  • Skruvförband Funktion, konstruktion, montering
  • Stans- och stuknitning
  • Noder, knutpunkter
  • Kombinationsförband
  • Svetsning
  • Hårdlödning
  • Hybridfogning
  • Innovativa fogningsmetoder

Passar kursen mig?
Kursen riktar sig mot konstruktion, beredning och produktion inom tillverkningsindustrin.
Speciella förkunskaper krävs inte men underlättar givetvis utbytet av kursen. 

Kursplan 2018 (kan laddas ner inom kort)

Kursansvarig innehåll:
Jan Skogsmo, telefon: 031- 706 60 42

Datum: 6-7 februari 2018
Plats: Swerea IVF, Mölndal

Avgift: 13 000 kr (exkl moms)

Rabatt för medlemmar i LIGHTer: 25 % för basmedlemmar och 50 % för aktiva medlemmar.