Brand och lättviktsmaterial (1 dag)


Beskrivning och mål 
Målet med kursen är att ge kursdeltagaren en grundläggande kännedom om de styrkor och svagheter som lättviktsmaterial har i samband med brand. Kursen ger en allmän introduktion till branddynamik och beskriver vilka krav som ställs på ytskikt respektive strukturella element för olika branscher och vilka provmetoder som används för att visa att dessa krav uppfylls.

Innehåll 
Kursen består av följande moment:

  • Flamspridning, antändning och värmeöverföring
  • Krav och provmetoder för brandegenskaper
  • Laboration
  • Teori, krav och provmetoder för brandmotstånd

Passar kursen mig?
Kursen vänder sig till personer som i sin yrkesroll har inflytande över materialval och kravställning på konstruktioner där lättviktsmaterial kan vara aktuella och där brandskydd är av betydelse, t ex konstruktörer, projektledare och inköpare.

Kursplan 2017

Kursansvarig innehåll: Franz Evegren, telefon: 010-516 50 88

Datum: ges på förfrågan
Plats: RISE, Research Institutes of Sweden, Brinellgatan 4, Borås. Konferenslokal ”Flamman”.

Avgift: 4 900 kr ex moms

Rabatt för medlemmar i LIGHTer: 25 % för basmedlemmar och 50 % för aktiva medlemmar.

 


Allmän information och bokningsvillkor