Vad händer inom lättvikt? (Erbjudande)

LIGHTer avser att kontinuerligt informera om vad som händer nationellt och internationellt inom lättviktsområdet. Här finns information om pågående aktiviteter som projekt, utbildningar, konferenser, kompetenser och mycket mera.


Teknikutveckling (Strategiska forskningsområden, industriförankrade utvecklingsprojekt etc)

Kompetensutveckling (Forskarnätverk, industriutbildningar etc)

Nätverk och mötesplats (LIGHTer workshops, konferenser, seminarier etc)