Workshop 24 november: Roadmap för grafen i kompositer och ytbeläggning 2016-11-08

SIO Grafen anordnar en workshop där det preliminära innehållet i en Svensk Roadmap för områdena grafen i kompositer och ytbeläggningar presenteras.
Vid denna öppna workshop, som hålls på Chalmers Teknikpark i Göteborg, finns möjlighet att ge feedback.

Läs mer om dagen och anmäld dig på SIO Grafens hemsida.