Umeå universitet och 'SWEbeams' bjuder in till workshop om ESS och MAX IV i Umeå den 22/3 2018-02-26

Hur kan din organisation bäst nyttja ESS och MAX IV för att stärka er verksamhet? Workshop i Umeå för att hitta din ingång – för akademi, forskningsinstitut, företag och offentlig sektor! Liknande workshoppar ordnas i Göteborg och Malmö senare under året.

Mer information och anmälan