Tillfälle för SMF att träffa internationella projektpartners vid Eurostars Event den 12 oktober i Amsterdam 2016-09-23

Den 12 oktober arrangeras ett matchmaking-event i Amsterdam - ett bra tillfälle för små- och medelstora företag att träffa andra aktörer inför eventuella Eurostars-projekt. All information och anmälan hittar du på Eurostars Events hemsida. Arrangeras i samarbete med the Netherlands Enterprise Agency, EUREKA och Enterprise Europe Network.

Det går att söka EUREKA resebidrag för projektplaneringsmöten inom de olika EUREKA-programmen; Eurostars, Kluster och Nätverksprojekt. Läs mer på Vinnovas hemsida.