Stefan Golling – först ut att disputera i LIGHTers doktorandnätverk 2016-12-09

Lättviktsarenan LIGHTer har ett nätverk med doktorander som verkar inom flera olika forskningsområden. Nyligen disputerade den förste doktoranden från nätverket, viket uppmärksammades med diplomutdelning.Stefan Golling tv får LIGHTers första doktoranddiplom av Ingegerd Annergren th, ordförande i LIGHTers styrelse

Sedan 2014 har arenan LIGHTer ett nätverk för doktorander. Luleå tekniska universitet är värd för nätverket och driver det tillsammans med Chalmers och KTH. Målet är bland annat att öka kompetensen och spridningen inom området lättvikt.

En av doktoranderna inom nätverket är Stefan Golling. Han är också den förste i nätverket att disputera, vilket nyligen uppmärksammades med diplomutdelning på LIGHTers seminarium i Kista, utanför Stockholm.

Stefan doktorerade på Luleå tekniska universitet och har tillsammans med fordonsindustrin tagit fram metoder för att bättre kunna räkna på stål efter formning och värmebehandling. Stål är egentligen ett tungt material men med hjälp av metoderna blir det lättare att dimensionera samt minska plåtens tjocklek och materialmängd, vilket i slutändan leder till en lättare produkt.

Doktoranderna inom nätverket arbetar inom flera olika områden, men det som förenar är fokus kring området lättvikt. Det ordnas regelbundna träffar samt gemensamma workshoppar och konferenser.

– Nätverket betyder väldigt mycket, man utbyter information och får insikt i andra områden utöver ens eget forskningsområde, berättar Stefan Golling och fortsätter:

– Jag har till exempel haft mycket utbyte kring det experimentella arbetet. Vi hade ofta liknande utmaningar och frågeställningar när det gällde att göra olika experiment och det fanns möjlighet att diskutera mycket kring detta.

Stefan Golling tror att hans forskning i framtiden kommer att förenkla och förbättra arbetet för industri och andra företag. Tack vare hans arbete kan industrin bland annat få bättre noggrannhet i sina beräkningsmetoder.

– Jag har arbetat ganska generellt med min forskning och det finns möjlighet för industrin att anpassa metoderna till andra material än just det som jag har arbetat med.

Inför framtiden har Stefan Golling för närvarande inget bestämt. Han kommer troligtvis att vara kvar på Luleå tekniska universitet fram till sommaren.

– Jag kommer att stanna kvar för att skriva ihop fler av mina resultat. Jag arbetar gärna vidare med forskning även efter det, jag trivs väldigt bra på universitet och det skulle vara kul att fortsätta utveckla mitt arbete med nya relevanta frågeställningar.

Kontaktuppgifter Stefan Golling, LTU

Disputation Stefan Golling

Avhandlingen A Study on Microstructure-Dependent Deformation and Failure Properties of Boron Alloyed Steel finns här.