Stålindustrin kan finna viktig framtidsroll inom offshore och marin miljö - ta del av dokumentation och innehåll från LIGHTers workshop den 13 september 2016-09-15

Den 13 september var det dags för höstens första LIGHTer-workshop som organiserades i samarbete med Offshore Väst och Triple Steelix. Temat var Lättviktsutvecklingens behov av nya värdekedjor och denna gång var det stål- och offshoreindustrin som bjöds in att presenterna framtidens möjligheter och behov.

Ett 30-tal inflytelserika, innovativa och kunniga personer deltog. Det blev en intensiv dag där föreläsningar och tematiska diskussioner varvades. Många innovativa lösningar presenterades och det påvisades att stålindustrin har stora möjligheter att erbjuda framtida lösningar för ökad livslängd i konstruktion i marin miljö samt för en minskad energiförbrukning och miljöbelastning med nya lättviktiga material. Läs mer om dagen på Triple Steelix hemsida.

Presentationerna som hölls under dagen var:

Introduktion av LIGHTer, Cecilia Ramberg, Swerea

Olika branscher informerar om vilka krav som ställs på nuvarande och framtida underleverantörer av lättvikt. Passet avslutades med en paneldiskussion. 
Framtidens fordon, Henrik Sieurin, Scania
Framtidens havsbaserade vindkraft, Magnus Rahm, Hexicon
Framtidens service- och underhållsbåtar, Håkan Rosén, Swedish Steel Yachts


Visst kan vi påverka EU, men hur?
LIGHTers Påverkansplattform för Horizon 2020
Kerstin Hindrum, SP

Offshore och Stålindustrin – exempel på nya möjligheter för utveckling av havsbaserade applikationer
Duplex Grades For Structural Engineering Daniel Reuithe, Outokumpu
Värdet av positionerad information Roland Norgren, Future Position X

Workshop – hur vi på ett effektivt sätt implementerar ny teknik och ökar erfarenhetsutbytet mellan branscher. Industriaspekter på framtidens vågkraftutveckling.
Joakim Nyström, SSAB och Mats Hjortberg, Coriolis