Seminarium om Horisont 2020 den 10-11 oktober 2016-09-19

Vinnova bjuder till seminariet "In the head of a Horizon 2020 evaluator" den 10 och 11 oktober (samma innehåll bägge dagar). Läs mer på Vinnovas hemsida.

Syftet med seminariet är att ge en förståelse av utvärderingsprocessen för EUs åtgärder gällande forskning och innovation inom Horisont 2020.