Omvärldsanalys av lättviktsområdet augusti 2016 2016-09-08

En av grunderna till den uppdaterade lättviktsagendan är en omvärldsanalys av lättviktsområdet som genomförts under 2016 av en arbetsgrupp inom LIGHTer. Nu finns den tillgänglig för alla intresserade på vår hemsida. Välkomna med eventuella synpunkter och kommentarer till info@lighterarena.se!