Ny verksamhetsledning för LIGHTer 2017-02-28

En ny verksamhetsledning för LIGHTer finns nu på plats. Cecilia Ramberg axlar rollen som huvudansvarig för LIGHTer. Fredrik Stig kommer in som en ny kraft på posten som vice verksamhetsledare. Cecilia, som har arbetat som vice verksamhetsledare sedan starten av LIGHTer, betonar att verksamheten kommer att fortsätta på den inslagna vägen:

 – Det känns alltid tråkigt när en kollega som Stefan slutar i teamet, eftersom vi har arbetat så bra tillsammans. Samtidigt skapar varje förändring nya möjligheter och Stefan slutar i en naturlig brytpunkt, säger hon.

LIGHTer kommer att fortsätta att utvecklas i den färdriktning som är utstakad i den uppdaterade lättviktsagendan och Strategiskt innovationsprogram Lättvikt går in i en ny finansieringsperiod.

– Det ska bli spännande att ta ett helhetsansvar för LIGHTer, säger Cecilia. Tillsammans med våra partners inom industri, akademi och institut har vi nu passerat etableringsfasen och under det närmaste året kommer flera projekt visa upp sina resultat.

Cecilia poängterar att det är viktigt för LIGHTer att både presentera effekten av projekten och skapa nya utvecklingsprojekt som hakar i varandra, så att det skapas ett flöde av ny kompetens som på allvar förstärker svensk industris konkurrenskraft.

Fredrik Stig, nyanställd på Swerea SICOMP i Mölndal, utsågs i februari av LIGHTers styrelse till vice verksamhetsledare. Fredrik har en gedigen lättviktsbakgrund. Han har disputerat på KTH inom lättviktskonstruktioner och därefter arbetat fem år på Semcon med lättviktslösningar.

– Jag har varit Semcons representant i LIGHTers nätverk under de senaste fem åren och haft många olika roller. Från deltagande i framtagningen av lättviktsagendan och formandet av medlemsprogram till aktiv projektdeltagare och projektledare för en rad olika industriförankrade utvecklingsprojekt. Jag har även deltagit på möten med Teknikgruppen, skrivit rapporter som omvärldsbevakare och varit adjungerad vid styrelsemöten.

– Det känns oerhört inspirerande att nu bli en del av LIGHTers verksamhetsledning och fortsätta driva lättviktsfrågorna framåt, säger Fredrik.

LIGHTer hälsar Fredrik Stig varmt välkommen!