Medverka i Graphene Flagship Connect Workshop och lär dig mer om grafens tillämpningar inom kompositer, 30 nov - 1 dec 2016-10-07

Medverka i Graphene Flagship Connect Workshop och lär dig mer om grafens tillämpningar inom kompositer och hur du kan dra nytta av grafen i forskning och utveckling. Workshoppen är avsedd för sluttillverkare av kompositmaterial, materialforskare och kompositproducenter och kommer att ge möjlighet att interagera med ledande grafenforskare och branschexperter. Läs mer här.
Workshoppen hålls den 30 november till 1 december i Düsseldorf i samband med konferensen Composites Europe 2016.