LTU talar vid Lightweight Automotive Conference 2016, 1-2 december i Barcelona 2016-12-01

Lightweight Automotive Conference 2016 hålls den 1 och 2 december i Barcelona. Konferensen skapades för att bli en plats för utbyte av erfarenheter inom fordonssektorn genom presentationer av initiativ och innovativa lösningar och med syfte att förbättra lättviktskonstruktion inom fordonsindustrin.

Mer information och programmet för de två dagarna hittar du här.

En av talarna idag, den 1 december, är Mats Oldenburg, professor vid Luleå Tekniska Universitet, under temat Materials and technologies for lightweight construction I Topics:
  1. Purchasing strategies, Scarcity, price, recyclability, availability, securing sources.
  2. Lightweight trends in automotive
  3. Forming process for lightweight construction: cold forming, hot stamping, press hardening
  4. Powder Metallurgy solutions