LIGHTer omvärldsbevakningar i juni - ta del av rapporter från DRUPA och ECCM17 2016-08-30

Att kontinuerligt göra och sprida omvärldsbevakningar är en mycket viktig uppgift för LIGHTer. I juni besökte två av våra medlemsorganisationer Tyskland för att bevaka DRUPA 2016 och ECCM17.

Drupa är en av de ledande mässorna inom tryckindustrin. Den pågick 7-9 juni i Düsseldorf. Mässan
representerades 2016 av 1837 utställare från 54 länder. Den har en lång tradition och ett speciellt
erbjudande består av att maskinerna demonstreras live på mässan. Fokus ligger på traditionella 2D-trycktekniker. Inför 2016 ändrades inriktningen och ett oväntat stort antal 3D-tillverkare fanns på plats.

17th European Conference on Composites (ECCM17) arrangerades den 26-30 juni i München och är en Europeisk konferens om kompositer. Intresset från bilindustrin var tydligare än vid tidigare konferenser, med BMW som sponsor och ansvariga för ett plenarföredrag. Tyskland är också mycket aktivt inom utveckling av snabbare och mer rationella tillverkningsmetoder för kompositer. Introduktionen i masstillverkade bilmodeller innebär en ökad användning av pressade plåtkomponenter som förstärks med kolfiberkompositer, snarare än kompletta kompositstrukturer. Termoplastkompositer är här speciellt intressanta för snabb pressning och fogning. Ett flertal presentationer behandlade modellering av textilarmerade kompositer, som i många fall är en förutsättning för mer rationell tillverkning, t ex inom bilindustrin.
Som medlem i LIGHTer har du möjlighet att ta del av hela rapporterna under Medlemssidorna.