LIGHTer dubblerar budgeten för LIGHTer Småföretag 2018-02-14

LIGHTers styrelse har beslutat att öka budgeten som går att söka för projekt inom LIGHTer Småföretag från 2 MSEK till totalt 4 MSEK. Det innebär att vi kan dela ut en större andel vid respektive utlysningsomgång samt att det blir ett utlysningstillfälle till hösten också.