Internationella finansieringsmjöjligheter 2018-02-20

Har ditt företag intresse av att forskar eller utveckla tillsammans med internationella aktörer? Vill du hitta medel som kan finansiera både svenska och utländska parter?

 

I följande länk finns exempel på aktuella internationella utlysningar med lättviktsintresse.