Hur kan små och stora företag samarbeta runt digitalisering? Delta i en kortfattad enkät. 2016-11-21

Vinnova vill fånga upp idéer och kunskaper kring hur små och stora företag kan samarbeta runt digitalisering och har tagit fram en kortfattade enkät. Var med och utforma öppen innovation inom digitalisering av svensk industri!

Vinnova har i uppdrag att genomföra en satsning på öppen innovation inom området digitalisering av svensk industri. Syftet är att stärka innovations- och utvecklingssamarbetet mellan större industriföretag och små innovativa företag i digitaliseringens framkant. Detta leder till att svensk industri bättre kan ta tillvara de möjligheter som digitaliseringen innebär såsom automatisering och robotisering, uppkoppling och styrning av utrustning, sensorer, simulering, analyser av stora datamängder, maskininlärning och artificiell intelligens.
Vinnova planerar en utlysning som ska öppna i början av nästa och och vill nu att du är med och påverkar hur denna ska utformas. De vill även veta om du känner till aktiviteter som redan pågår inom området.

 

Länk till enkät

Kontaktpersoner på Vinnova är Ulf Öhlander och Tony Friede.