Höstens utlysning inom SIP Lättvikt är öppen! 2017-05-04

Höstens utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Lättvikt har öppnat. Utlysningens budget är 12 miljoner kronor. Sista ansökningsdag är 4 september 2017, kl. 14.00. Aktuell information om utlysningen, mallar till ansökan och länk till ansökningsfunktionen finns på Vinnovas hemsida. Från och med 15 maj finns även två webinars tillgängliga via denna sida. Ett webinar beskriver vad en ”State-of-the-Art” ska innehålla och det andra beskriver hur hållbarhetsarbetet i LIGHTer går till.

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss. Utlysningsansvarig för SIP Lättvikt och verksamhetsledare för LIGHTer är Cecilia Ramberg, Swerea IVF.

Välkommen med er ansökan!

Öppningsdatum: 3 maj 2017
Sista ansökningsdag: 4 september kl 14.00
Preliminärt beslutsdatum: 12 oktober 2017

Utlysningen är öppen för två typer av projekt, Förprojekt och Forsknings- och Innovationsprojekt. Kort information om utlysningen:

 • Förprojekt (max 0,5 Mkr/projekt och 9 månader)
 • FoI-projekt (max 3 år)
 • TRL 3-6
 • Industriell implementering viktig
 • Gärna SMF
 • Stöd för hållbarhetsanalys

Sammanfattning av skall- och börkrav
Projektansökan och konsortiet ska uppfylla dessa krav:

 • Varje projekt ska utveckla lösningar inom minst ett av agendans fyra innovationsteman (se Appendix A).
 • Ansökan för såväl för- som FoI-projekt ska innehålla en hållbarhetsanalys, en beskrivning av projektets signifikanta hållbarhetsaspekter och hur projektet avser att arbeta med dessa. De FoI-projekt som får finansiering ska delta i en obligatorisk kostnadsfri gemensam workshop som SIP Lättvikt arrangerar.
 • Projekt som beviljas finansiering ska beakta jämställdhet vid val av projektledare och vid sammansättning av projektgrupp/projektdeltagare.
 • Projekten ska rapportera till programkontoret för SIP Lättvikt: projektsammanfattning, halvtids- och slutrapport. Projekten ska identifiera generiska lärdomar ur aktiviteterna och sprida dem till intressenterna inom lättviktsarenan LIGHTer, t.ex. i samband med LIGHTers workshoppar
 • Ansökan ska innehålla en ”State-of-the-art”. 
 • FoI-projekt skall höja TRL med minst ett steg inom TRL 3-6.
 • Förprojekten ska arbeta på TRL 3-5
 • Vinnovas krav i kapitel 5.1 ska uppfyllas.

 Projektansökan och konsortiet bör uppfylla dessa krav:

 • Vara branschöverskridande
 • Innehålla SMF
 • Bidra med utbildningsmaterial