Höjda anslag till svensk forskning 2016-09-26

2,8 miljarder kronor i höjda anslag till svensk forskning - Regeringen.se

Sverige ska vara en ledande kunskapsnation och ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer. Därför investerar regeringen i att bygga ett modernt kunskapssamhälle med högkvalitativ forskning som stärker närings- och samhällslivet i hela Sverige. I budgetpropositionen för 2017, som bygger på en överenskommelse med Vänsterpartiet, föreslår regeringen en successiv höjning av de årliga anslagen till forskning. Regeringen föreslår en höjning med 390 miljoner kronor för 2017 och sedan en fortsatt höjning av anslagen med drygt 2,8 miljarder 2020. Läs hela pressmeddelandet här.