Framtidens material måste vara lättare men också förnybart - läs om innehållet i en workshop på Träcentrum kring biokompositmaterial av svensk skogsråvara 2017-01-23

Den 14 december hölls ett samarrangemang i Nässjö mellan LIGHTers regionala nod FLIGHT och Träcentrum. 16 personer från 6 företag deltog vid mötet där också resurspersoner från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Träcentrum medverkade.

Erik Bengtson från Södra berättade om deras biokompositmaterial DuraPulp. Materialet, som görs av svensk skogsråvara tillsatt med PLA (Poly Lactic Acid) som f.n. främst kommer från majs, kan våtformas, torrformas, termoformas, formsprutas och göras som specialpapper.

Efter Eriks presentation delades åhörarna upp i två grupper som tillsammans antog utmaningen att hitta nya applikationer. Är du intresserad att veta mer? Se länk till presentationen eller ta direktkontakt med  Erik Bengtsson på Södra.

Erik Bengtson
Senior Project Manager
Phone: +46 (0) 340 63 34 32
erik.bengtson@sodra.com