Framtidens material - hur ser de ut och hur använder vi dem? Läs om LIGHTers workshop den 23 november och om framtidens lättviktslösningar. 2016-11-24

Framtidens material - hur ser de ut och hur använder vi dem?  Vid LIGHTers workshop den 23 november var detta dagens tema. Man diskuterade bland annat framtidens lättviktslösningar och hur test och demo kan utvecklas för att få in framtidens material i produkterna. Rapporten "Framtidens material - både guld och gröna skogar", framtagen av Swerea i samarbete med Kairos Future, presenterades också.

55 personer deltog denna intensiva dag som inleddes med LIGHTers fjärde årsstämma. Därefter hölls årets sista öppna workshop. Inspirationsföredrag och gruppdiskussioner varvades med projektresultatredovisning av LIGHTers medlemsföretag, information om finansieringsmöjligheter, utdelning av doktorand-diplom mm.

De många korta varierande föredragen var mycket uppskattade. Tillfälle att skapa projektidéer och nätverka gavs vid det efterföljande Teknikgruppsmötet.  Där fick medlemmarna i LIGHTer utbyta erfarenheter och diskutera frågor som sedan lyfts till styrelsen. LIGHTer Medlemsprojekt presenterade också sina slutrapport​er under teknikgruppsmötet .Presentationerna som hölls under dagen var:

Aktuellt om LIGHTer
Stefan Gustafsson Ledell, Verksamhetsledare LIGHTer

LIGHTers medlemmar presenterar sina projektresultat
• Drapability study of thin carbon fibre woven fabrics, Oxeon
Xtend Foot – process för flexibel limning av fjäderlaminat, Lindhe Xtend
Lättviktshjul till cyklar, Innolite Design 
• Optimerad fiber-matris adhesion via plasma-inducerad ytfunktionalisering av kolfiber för kompositapplikationer, Biteam 

Rapporten "Framtidens material - både guld och gröna skogar" presenteras
Rapporten är framtagen av Swerea i samarbete med Kairos Future
Göran Carlsson, Swerea

Inspirationsföredrag: Framtidens material – hur når vi hela vägen? - produktutveckling för ett SME-företag
Anna Altner, Swt Development

Representanter från Strategiskt forskningsområde och doktorandnätverket berättar om framtidens material                                   
Malin Åkermo, KTH, Ross Harnden, KTH och Hoda Dini, Jönköping University


Inspirationsföredrag: Inriktning grafen och lättvikt
Pontus Nordin, Saab Group

Information om finansieringsmöjligheter och hållbarhetsstöd
Hållbarhetsstöd, Mats Zackrisson, Swerea