Från nano till makro - nätverksträff! 2018-03-06

Välkommen på nätverksträffen Från nano till makro, på Campus Varberg den 24-25 april.

Mer information och anmälan hittar du på Svensk Kompositförenings hemsida.