Fortfarande platser kvar på LIGHTerkurs: Polymera kompositmaterial 1-2 november i Linköping 2016-10-11

Anmäl dig till kursen Polymera kompositmaterial 1-2 november på Compraser Labs i Linköping 

Kursen sträcker sig över två dagar och innehåller teori samt praktiska labbar på Compraser Labs i Linköping.

Kursens mål är att ge material-, tillverknings- och dimensioneringskännedom inom kompositområdet och den innehåller både teoretiska och praktiska moment.

Mer information om kursen och länk till anmälan hittar du här.