Förlängd deadline LIGHTer småföretag 2018-04-30

Deadline för ansökan till LIGHTer Småföretag är förlängd till den 9:e maj. För mer info se här!