FFI-konferens 23 november 2016: Transporter i en hållbar stad 2016-09-19

Årets FFI-konferens hålls den 23 november i Göteborg under rubriken "Transporter i en hållbar stad".

Bland annat tas följande områden upp:
•Nästa generations resor och transporter
•Smarta städer
•Återvinning och återanvändning av material
•Uppkopplad industri och nya material

Mer information och anmälan