Farnborough event avseende flygforskningsutlysning SE-UK 2018-06-27

Bakgrund
Regeringen har givit Vinnova i uppdrag att stärka svensk flygteknisk forskning och utveckling. Det strategiska innovationsprogrammet Innovair har erhållit detta uppdrag och har med sin motpart i Storbritannien, Aerospace Technology Institute (ATI), tagit initiativet till ett gemensamt civilt flygforskningsprogram som under sommaren kommer utlysas för genomförande av svensk-brittiska projekt. Vinnova och Innovate UK är de myndigheter som finansierar utlysningen, innehållet definieras av Innovair och ATI och kommer publiceras på Eurekas hemsida i slutet av juli. Totala omfattningen blir ca 80 MSEK fördelat över 2019-2021.

Utlysningen kommer presenteras under lite festligare former tisdagen 2018-07-17, kl. 15.30 i ATI:s utställningsmonter på Farnborough Air Show och då vore det trevligt om ni har möjlighet att närvara.

Om ni har möjlighet att delta meddela då detta till ATI:s Natasha Coomber, natasha.coomber@ati.org.uk med kopia till Björn Jonsson, bjorn.jonsson@fmv.se