Datorstött arbetssätt för att ta fram lättare produkter - projektresultat presenteras i öppet seminarium den 6 oktober 2016-09-15

Den 6 oktober 2016 arrangeras ett öppet seminarium där resultaten redovisas från projektet ”Datorstödd struktur och materialoptimering - DSMO” inom det strategiska innovationsprogrammet Lättvikt.

Projektet syftar till att utveckla användandet av datorstöd (CAE-metoder) och arbetssätt för systematisk optimering av lättviktslösningar inom olika industrigrenar.

Mer information, program och inbjudan finns här.

Datum: 6 oktober 2016
Tid: kl 09.30–16.30
Plats: Swerea IVF, Argongatan 30, Mölndal