Branschöverskridande kunskapsöverföring - utlysningen från Wave Energy Scotland sätter fokus på material i framtidens vågenergiutbyggnad i Skottland 2016-08-25

Wave Energy Scotland driver det mest omfattande teknologiprogrammet i sitt slag för att hitta en kommersiellt gångbar metod för att ta till vara Skottlands enorma resurs av vågenergi. Forsknings- och -utvecklingsorganets tredje utlysning kommer att undersöka lämpliga alternativa material att använda inom vågenergisektorn. Stål har använts mest, men billigare, mer elastiska material kommer att finnas. Denna utlysning syftar till att samla kunskap och tillämpa den på byggandet av framtida vågenergienheter. Läs mer om utlysningen här. Utlysningen stänger den 8 september.