Medlemmar och intressenter

LIGHTer startades officiellt mars 2012. Fram till 2016 har LIGHTer formats och ett stort antal intressenter har knutits till LIGHTer, totalt ca 300 st.

LIGHTer medlemsprogram startade november 2013. Lättvikt är ett av svensk industris starkaste konkurrensmedel och som medlem tar man ett gemensamt ansvar till att utveckla svensk industri till att vara världsledande inom lättviktsteknik. Som medlem ges tillgång till en mängd medlemsförmåner.

En styrelse är tillsatt för att leda arbetet. Swerea är värd för LIGHTer och ansvarar för driften. En långsiktig strategisk forsknings- och innovationsagenda (färdplan) mot 2037 har tagits fram för lättviktsområdet (läs mer här). Drygt 100 organisationer har varit delaktiga i framtagandet och ca 70 har skrivit på ett formellt stödbrev.

Läs mer om medlemsprogrammet nedan.

Medlemmar
Medlemsförmåner
Bli medlem
Intressenter
Teknikgrupp