Kontakta oss

Verksamhetsledare och programchef: Cecilia Ramberg, 070-780 60 52
Vice verksamhetsledare och vice programchef: Fredrik Stig, 076-784 43 25
Programadministratör: Katinka Ernstsson, 070-780 61 40


LIGHTer och det strategiska innovationsprogrammet Lättvikt drivs av en styrelse och en verksamhetsledning, bestående av nedanstående organisationer. Swerea är värd för LIGHTer och ansvarar för driften (www.swerea.se/lattvikt)Delar av styrelsen tillsammans med verksamhetsledningen.
Från vänster: Erik Sandahl (Volvo), Malin Åkermo (KTH), Tomas Ireman (Saab), Lisa Kjellén (Höganäs), Mats Landervik (Dynamore Nordic),  Cecilia Ramberg (verksamhetsledare),  Bengt Nilsson (Lamera), Ingegerd Annergren (Scania), Fredrik Stig (vice verksamhetsledare). Frånvarande på denna bild: Hans Hansson (Swerea SICOMP), Kaj Fredin (Volvo Cars), Fredrik Winberg (Biteam).

Välkommen att kontakta oss vid frågor och funderingar, exempelvis;

  • Information om LIGHTers verksamhet. Mer info!
  • För beställning av den tryckta versionen av lättviktsagendan. Mer info!
  • Om ni har intresse av LIGHTer News. Mer info!
  • Om ni har ett intresse av att vara medlem i LIGHTer. Mer info!
  • Söker efter information om lättvikt
  • Om ni har någon intressant projektidé. Mer info!
  • Etc.

Vi ser gärna att ni också kontaktar oss om ni vet att det är något på gång inom lättviktsområdet, så lägger vi ut det på LIGHTers hemsida, det kan t ex gälla;

  • Konferens, workshop eller seminarier
  • Utbildning
  • Ny satsning eller projekt.

 

LIGHTer verksamhetsledning (strategiskt innovationsprogram Lättvikt)
Cecilia Ramberg, Swerea IVF (Verksamhetsledare LIGHTer, Programchef SIP Lättvikt)
Fredrik Stig, Swerea SICOMP (Vice verksamhetsledare, vice programchef)
Patrik Svanängen, Swerea SWECAST (Ansvarig kompetensutveckling)
Anders Sjunnesson, GKN Aerospace (Ansvarig Teknik - Industri). Ansvarig LIGHTer teknikgrupp
Lars Nyborg, Chalmers (Ansvarig Teknik - Forskning)
Linda Petersson, SSAB

LIGHTer styrelse (Strategiskt innovationsprogram Lättvikt)
Ingegerd Annergren, Scania CV (Ordförande)
Lisa Kjellén, Höganäs
Kaj Fredin, Volvo Cars
Tomas Ireman, Saab
Erik Sandahl, AB Volvo
Fredrik Winberg, Biteam
Bengt Nilsson, Lamera
Hans Hansson, Swerea SICOMP
Malin Åkermo, KTH
Mats Landervik, DYNAmore Nordic

Kontakt