Seminarium inom produktoptimering Äger rum: 2018-09-19 2018-09-19

Välkommen på seminarium inom produktoptimering!
I början av juni arrangerade LIGHTer Produktoptimering ett seminarium med fokus på pågående examensarbete. Nu anordnar vi ett nytt seminarium med målet att ta fram förslag på nya examensarbeten inom produktoptimering.
Välkommen till en inspirerande dag!
Datum: 19 september 2018
Plats: Chalmers Teknikpark, Göteborg
Kontaktperson: Katinka Ernstsson, katinka.ernstsson@swerea.se 031 706 61 40