21 mars: Kick-off i LIGHTer regional nod Jönköping Äger rum: 2018-03-21 2018-03-21

Lätta och smarta komponenter är viktiga bidrag till omställningen mot ett hållbart samhälle.
Hur rustar ni er för framtiden för att ta vara på affärspotentialen inom lättviktsområdet?
Efter årsskiftet lanseras en regional arena för att hjälpa regionens tillverkningsindustri att 
utveckla kompetens kring produkter, tjänster och nya kunder med fokus på lättvikt.

Välkommen att närvara på kick-off i Jönköping, onsdagen den 21 mars 2018 på eftermiddagen.
Detaljerat program kommer inom kort. För mer information redan nu, kontakta
Johan Dahlström, Swerea SWECAST 036 – 30 12 44 eller johan.dahlstrom@swerea.se