17 maj 2018, Termoplastiska biokompositer 2018-04-03

En heldag om termoplastiska biokompositer!

Målet är att ge deltagarna en grundläggande förståelse för hur termoplastiska biokompositer tillverkas och vilka egenskaper och begränsningar de har. Fokus under kursen ligger inom formsprutade kompositer och under kursdagen genomförs både en teoridel och ett flertal praktiska moment.

Passar kursen mig?
Kursen vänder sig till dig som vill få en grundläggande kunskap om termoplastiska biokompositer och passar för bland annat produktutvecklare, konstruktörer, tekniker och inköpare.

Datum: 17 maj 2018
Plats: Swerea IVF, Mölndal
Avgift: 1800 SEK

Mer information och anmälan