16:e maj: LIGHTer resultatworkshop och styrelsemöte, Göteborg Äger rum: 2018-05-16

Välkommen till LIGHTers årliga resultatworkshop! I år arrangeras den på Chalmers i Göteborg.
Styrelsen sammanträder efter workshoppen. 
Inbjudan och anmälan