Utlysningar Strategiskt innovationsprogram LIGHTer


Har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss. Utlysningsansvarig är Cecilia Ramberg, Verksamhetsledare LIGHTer.

Vill du vara en av LIGHTers forskare? LIGHTer söker nu två forskare med en av följande profiler: Tillverkningsprocesser - additiv tillverkning av metall-legeringar; Tillverkningsprocesser -  strömningsmekanik; Polymerkemi; Termodynamiska beräkningar, och; Optimering.
Läs hela beskrivningen och om hur du ansöker.
Sista ansökningsdag:
1 juli 2018
Ansökan skickas till: lars-erik.lindgren@ltu.se

Utlysning 2018 Strategiskt innovationsprogram LIGHTer - FoI och Genomförbarhetsstudier inom lättvikt
Sista ansökningsdag:
21 juni 2018 kl 14.00
Beslutsdatum:  19 september 2018
Mer information finns på Vinnovas hemsida.
En sammanfattning av ska- och börkrav finns här.
Ett webbinarium som beskriver vad en "State-of-the-Art" ska innehålla finns här.
Ett webbinarium som beskriver hur hållbarhetsarbetet i LIGHTer går till hittar du här, och här hittar du information om hållbarhetsanalys.

LIGHTer Småföretag 2017-2018
Detta är en för LIGHTer ny finansieringsform som liknar Innovairs SMF-Flyg.
Mer information om LIGHTer Småföretag finns här.

Utlysning hösten 2017 Strategiskt innovationsprogram Lättvikt - Industriförankrade för- och utvecklingsprojekt inom lättvikt (stängd)
Sista ansökningsdag: 4 september 2017 kl. 14.00
Beslutsdatum: preliminärt den 12 oktober 2017
Mer information finns på Vinnovas hemsida.
En sammanfattning av ska och bör krav ur utlysningstexten finns här.
Ett webbinarium som beskriver vad en ”State-of-the-Art” ska innehålla finns här.
Ett webbinarium som beskriver hur hållbarhetsarbetet i LIGHTer går till finns att se här.  Information om hållbarhetsanalys finns här.

Utlysning 2016-2017 Lättviktslösningar med grafen – demonstratorprojekt inom metall- och polymerområdet (stängd)
Beslutsdatum: 11 maj 2017
Mer information här

Utlysning hösten 2016  Strategiskt innovationsprogram Lättvikt (stängd)

Mer information här

Utlysning våren 2016  Strategiskt innovationsprogram Lättvikt - Industriförankrade förprojekt inom lättvikt (stängd)
Mer information här

Utlysning hösten 2015 Strategiskt innovationsprogram Lättvikt (stängd)
Mer information här

Utlysning våren 2015 Strategiskt innovationsprogram Lättvikt (stängd)
Mer information här

Utlysning hösten 2014 Strategiskt innovationsprogram Lättvikt - Industriförankrade utvecklingsprojekt (stängd)
http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Utlysningar/Effekta/Strategiska-innovationsprogrammet-for-lattvikt--LIGHTer/

Utlysning hösten 2014 Strategiskt innovationsprogram för lättvikt och Metalliska Material (stängd)
http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Utlysningar/Effekta/Strategiska-innovationsprogrammen-for-lattvikt-och-metalliska-material---hosten-2014/

Utlysning hösten 2014 - Energiinriktad utlysning tillsammans med Energimyndigheten (stängd)
LIGHTer har tillsammans med Energimyndigheten en utlysning som stängde den 23 september. Både förstudier och projekt efterfrågades. Prioriterade branscher är bygg, infrastruktur, förnyelsebara energikällor och skog. För mer information, se länk nedan:
http://www.energimyndigheten.se/Press/Nyheter/Utlysning-Energiinriktade-projekt-inom-strategiska-innovationsprogrammet-Lattvikt-LIGHTer/

Utlysning våren 2014 Strategiskt innovationsprogram Lättvikt - Industriförankrade utvecklingsprojekt - våren 2014 (stängd)
Den första utlysningen öppnade den 30 januari 2014 och stängde den 1 april. Temat var industriförankrade utvecklingsprojekt. Information om utlysningen inkl utlysningstext och hur man ansöker finns här;
www.vinnova.se/sio_lighter2014
Total
inkom 6 st projektansökningar till LIGHTer utlysning 2014:1 Industriförankrade utvecklingsprojekt. Sammanfattningar av dessa finns att ladda ner här!