Övriga utlysningar inom lättviktsområdet

 

 

Stänger  Titel Finansiär Övrigt
5 september 2018

Samverkan för kommersiella tillämpningar med grafen – hösten 2018

Vinnova

I denna utlysning finansieras industriellt behovsdrivna projekt av olika mognadsgrad. Projektförslagen ska utgå från ett behov hos minst ett av företagen i aktörsgruppen och utföras i samverkan mellan företag, institut, universitet och högskolor. Det lösningsförslag som projektet bygger på ska tydligt utgå från hur grafen, eller något annat tvådimensionellt material, kan tillföra förbättrade materialegenskaper eller funktioner och bli en del i en produkt som tillhör något av företagen i aktörsgruppen.

Löpande under året

Internationella finansieringsmöjligheter

Internationella finansiärer

Har ditt företag intresse av att forska eller utveckla tillsammans med internationella aktörer? Vill du hitta medel som kan finansiera både svenska och utländska parter?  

Under hösten 2018 (publiceras på Vinnovas hemsida i slutet på juli)

Civilt flygforskningsprogram för genomförande av svensk-brittiska projekt. 

Vinnova & Aerospace Technology Institute (ATI), Storbritannien

 Regeringen har givit Vinnova i uppdrag att stärka svensk flygteknisk forskning och utveckling. Totala omfattningen blir ca 80 MSEK fördelat över 2019-2021.

31 aug 2018          

Industriella Pilotprojekt för neutron- och fotonexperiment vid storskaliga forskningsinfrastrukturer

Vinnova

För samverkan kring kompetensuppbyggnad och industriellt nyttiggörande av avancerade svenska och internationella experimentmiljöer motsvarande de som utvecklas vid MAX IV och ESS i Lund.

25 sep 2018            

 Digital säkerhet och tillförlitlighet

Vinnova

Sök för projekt som möter de utmaningar och krav som digitaliseringens utveckling ställer på digital säkerhet och tillförlitlighet. Projekten ska vara inriktade på tillämpning.

25 sep 2018

Prototyper inom teknikområdena moln och sakernas internet (IoT)

Vinnova

Sök för projekt som utvecklar en prototyper (demonstratorer) inom teknikområdena moln och sakernas internet (IoT) kopplat till digital säkerhet och tillförlitlighet.

13 sep 2018

Genomförbarhetsstudier inom digital säkerhet och tillförlitlighet

Vinnova

Sök för att undersöka potentialen för ett större internationellt samarbetsprojekt och hitta rätt internationella parter för att skapa ett starkt konsortium.

2 maj 2018

Utveckla framtidens marknader för klimat- och resurseffektiva material och produkter

EM

År 2045 ska Sverige ha nollutsläpp av växthusgaser. Då bör klimat- och resurseffektiva material och produkter dominera marknaden. Vill ni bidra till utveckling av framtidens klimat- och resurseffektiva marknader?

1 feb 2018

Alliance Lightweight Open Innovation
Challenge är en innovationstävling
inom fordonsindustrin. Mer information finns här:
Flyer
Press release
In media

EU  The challenge aims to reduce carbon emissions, by finding
innovative and affordable solutions to lightweight cars. The
ALLIANCE partners are inviting innovators to participate in
this competition and present their lightweighting solutions
in two categories: Materials, and Manufacturing
28 feb 2018 Industrialisering av additiv tillverkning för
metalliska material. En utlysning inom
SIP Metalliska material.
Vinnova  
Oktober-18 Digital säkerhet och tillförlitlighet    Vinnova Vill ni samarbeta internationellt och främja utvecklingen av digital
säkerhet och tillförlitlighet? Då kan ni söka finansiering för att
undersöka potentialen i internationella samarbetsprojekt inom
området. Första ansökningstillfället stänger den 24 oktober.
Dec-17 Regeringens samverkansprogram Vinnova