LIGHTer Medlemsutlysningar/finansiering

Båda dessa verktyg kan sökas kontinuerligt. Följande datum gäller för 2018 för både LIGHTer prototyp- och processcheckar och LIGHTer medlemsprojekt:

Ansökan inskickad senast

Teknikgrupps-
möte

Beslut
styrelsemöte

Projektet startar tidigast

Projektet
avslutas senast

16 januari 2018

18 januari 2018

6 februari 2018

13 februari 2018

13 augusti 2018

19 april 2018

26 april 2018

16 maj 2018

23 maj 2018

23 november 2018

23 augusti 2018

30 augusti 2018

18 september 2018

25 september 2018

25 mars 2019

26 oktober 2018

2 november 2018

21 november 2018

28 november 2018

28 maj 2019


LIGHTer prototyp- och processcheckar 
LIGHTer prototyp- och processcheckar öppnades den 2 mars 2015 och kan sökas löpande. Tidigare projekt finns publicerade under medlemssidorna
Erbjudande
Projektansökansmall
Rapportmall

LIGHTer medlemsprojekt
LIGHTers medlemmar har möjlighet att delta och skapa LIGHTer medlemsprojekt inom teknikutveckling/ utbildningsbehov/ omvärldsbevakning. Tidigare projekt finns publicerade på under medlemssidornaProjektförslagen kommer att göras tillgängliga för alla aktiva LIGHTer-medlemmar och en första prioritering genomförs vid nästkommande teknikgruppsmöte.
Erbjudande
Projektansökansmall
Rapportmall
Beslutsformer

Omvärldsbevakning - 50 % rabatt på konferenser, workshoppar och seminarier
LIGHTer erbjuder medlemmar 50 % rabatt på rese-, logi- och konferenskostnader på internationella konferenser med inriktning lättvikt. Det enda som krävs är att en sammanfattning på konferensen upprättas som sedan kan spridas till LIGHTers medlemmar genom medlemssidorna.

Ansökan om stöd görs här
Mall för rapportering finns här

För mer information kontakta:
Cecilia Ramberg, Verksamhetsledare LIGHTer